Maskate
T: 088 – 0023300 | info@maskate.nl
 
Maskate
Mepac » Mepac draadeindclips
Mepac
Type Art.nr. Omschrijving Verpakking Bruto adviesprijs excl. BTW
DEC 8/16 Z 441015 MEPAC 8mm draadeindclip 15/17mm zwart 1 BX van 50 st € 50,83 per 1 PCE
DEC 8/19 Z 441020 MEPAC 8mm draadeindclip 18/21mm zwart 1 BX van 50 st € 50,83 per 1 PCE
DEC 8/22 Z 441022 MEPAC 8mm draadeindclip 21/23mm zwart 1 BX van 50 st € 50,83 per 1 PCE
DEC 8/25 Z 441025 MEPAC 8mm draadeindclip 24/27mm zwart 1 BX van 50 st € 53,71 per 1 PCE
DEC 8/28 Z 441028 MEPAC 8mm draadeindclip 27/29mm zwart 1 BX van 50 st € 56,19 per 1 PCE
DEC 8/32 Z 441032 MEPAC 8mm draadeindclip 30/34mm zwart 1 BX van 50 st € 56,19 per 1 PCE
DEC 8/35 Z 441035 MEPAC 8mm draadeindclip 32/37mm zwart 1 BX van 50 st € 59,09 per 1 PCE
DEC 8/40 Z 441040 MEPAC 8mm draadeindclip 38/41mm zwart 1 BX van 50 st € 61,97 per 1 PCE
DEC 8/42 Z 441042 MEPAC 8mm draadeindclip 41/45mm zwart 1 BX van 25 st € 33,86 per 1 PCE
DEC 8/50 Z 441050 MEPAC 8mm draadeindclip 48/52mm zwart 1 BX van 25 st € 36,82 per 1 PCE
DEC 8/54 Z 441054 MEPAC 8mm draadeindclip 53/55mm zwart 1 BX van 25 st € 39,69 per 1 PCE
DEC 10/16 Z 442015 MEPAC 10mm draadeindclip 15/17mm zwart 1 BX van 50 st € 50,83 per 1 PCE
DEC 10/19 Z 442020 MEPAC 10mm draadeindclip 18/21mm zwart 1 BX van 50 st € 50,83 per 1 PCE
DEC 10/22 Z 442022 MEPAC 10mm draadeindclip 21/23mm zwart 1 BX van 50 st € 50,83 per 1 PCE
DEC 10/25 Z 442025 MEPAC 10mm draadeindclip 24/27mm zwart 1 BX van 50 st € 53,71 per 1 PCE
DEC 10/28 Z 442028 MEPAC 10mm draadeindclip 27/29mm zwart 1 BX van 50 st € 56,19 per 1 PCE
DEC 10/32 Z 442032 MEPAC 10mm draadeindclip 30/34mm zwart 1 BX van 50 st € 56,19 per 1 PCE
DEC 10/35 Z 442035 MEPAC 10mm draadeindclip 32/37mm zwart 1 BX van 50 st € 59,09 per 1 PCE
DEC 10/40 Z 442040 MEPAC 10mm draadeindclip 38/41mm zwart 1 BX van 50 st € 61,97 per 1 PCE
DEC 10/42 Z 442042 MEPAC 10mm draadeindclip 41/45mm zwart 1 BX van 25 st € 33,86 per 1 PCE
DEC 10/50 Z 442050 MEPAC 10mm draadeindclip 48/52mm zwart 1 BX van 25 st € 36,82 per 1 PCE
DEC 10/54 Z 442054 MEPAC 10mm draadeindclip 53/55mm zwart 1 BX van 25 st € 39,69 per 1 PCE