Maskate
T: 088 – 0023300 | info@maskate.nl
 
Maskate

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Deze informatie kan niet worden beschouwd als een technische of andersoortig professioneel advies.

Maskate kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Maskate aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirect schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website vermelde informatie.

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Maskate B.V. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maskate B.V. Dit geldt niet voor de door ons aangeboden download bestanden.